Disclaimer

RoVos Administratie verleent u hierbij toegang tot de website www.rovosadministratie.nl. Op de website worden door RoVos Administratie teksten, afbeeldingen en andere materialen gepubliceerd. Deze materialen zijn door RoVos Administratie en/of anderen aangeleverd en worden u aangeboden zonder enige garantie of aanspraak op juistheid. Het is u niet toegestaan zonder toestemming van RoVos Administratie en/of haar licentiegevers de op de website geplaatste materialen over te nemen.

RoVos Administratie aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor de inhoud van de materialen op de website.